ثبت نام (ایجاد اشتراک)

جهت ورود به سایت بعد از ثبت نام ، لازم است یکی از دو مورد ایمیل و یا شماره تلفن همراه فعال شوند، لطفا در صحت مقادیر که در این دو کادر وارد می نماید دقت بیشتری داشته باشید.

اگر شما در حال حاضر اشتراک دارید، می توانید اینجا وارد شوید.

مشخصات هویتی

در صورتی که تمایل دارید در سپنتا با هویت حقیقی(عادی) شناخته شوید می توانید اینجا ثبت نام نمایید.

عنوان به عنوان پیشوند نام نمایش داده می شود. نمونه: سازمان، موسسه، شرکت، بنیاد.
.تاریخ شروع به کار ، تاسیس یا ثبت شرکت/موسسه/سازمان
مشخصات نماینده

شخصی که پشتیبانی سپنتا در مواقع لزوم می تواند با وی در زمینه خدمات سپنتا تماس بگیرد.

نمونه: ۰۹۱۲۰۰۰۲۲۶۶
نمونه : myname@samplesite.com.
مشخصات شناسایی اشتراک
شناسه ملی شما به عنوان نام کاربری در نظر گرفته خواهد شد
برای ورود به اشتراکتان یک رمز عبور تعیین نمایید.
برای تایید رمز عبور، دوباره رمز عبور را وارد نمایید.