در صورتی که رمز عبور خود را فراموش کرده اید در این فرم می توانید رمز عبور جدید برای اشتراک خود تعیین نمایید.
جهت باز نشانی رمز عبور ، شماره موبایل خود را که در اشتراکتان فعال کرده اید را وارد نموده و سپس یک کد برای شما ارسال میشود . بعد با وارد نمودن آن کد به شما اجازه تغییر رمز عبور داده میشود

شماره موبایل فعال اشتراک ، نمونه: 09112223344
تغییر رمز عبور با ایمیل